Jim Muncy, Professor of Marketing, Valdosta State University 229 Pound Hall, 229-245-3808, muncyj@valdosta.edu Picture of Jim Muncy outside Pound Hall