Rhynchospora latifolia - Giant White-top Sedge

Rhynchospora latifolia in a flatwoods bog, Clinch County, Georgia, U.S.A.